Tấm bìa carton

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Các loại sóng phổ biến trong tấm carton là sóng B, sóng C và B/C. Chất lượng & kết cấu của mỗi loại tấm carton được thiết kế đặc biệt tùy theo ứng dụng. Lớp giấy phủ mặt có thể là giấy trắng, nâu hoặc vàng.
Các loại giấy tấm carton:

1 Tấm carton 1 lớp mặt + 1 lớp sóng (2 lớp)
2 Tấm carton 1 lớp mặt + 1 lớp sóng + 1 lớp đáy (3 lớp)
3 Tấm carton 1 lớp mặt + 2 lớp sóng + 1 lớp đáy (5 lớp)

©2018 CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ XUÂN HÒA. Designed By JoomShaper. Customized by ITC

Search